BEING A FEMALE ENTREPRENEUR:
Ανακαλύψτε την επιχειρηματική σας ταυτότητα στον κόσμο του Πολιτισμού
Αρ. Έργου: 2020-1-ES01-KA204081956
Διαδραστικός χάρτης των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη
 
Το έργο «Being a Female Entrepreneur» στοχεύει στην προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Στην πρώτη φάση του έργου είμαστε στην διαδικασία ανάπτυξης ενός Διαδραστικού χάρτη των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, ο οποίος πρόκειται να εξελιχθεί σε μια εκπαιδευτική πλατφόρμα με καταχωρήσεις πληροφοριακού υλικού σχετικά με νόμους, κανονισμούς καθώς και μια βάση δεδομένων για τις πολιτιστικές επιχειρήσεις εντός της ΕΕ.

Ο Διαδραστικός χάρτης θα προσφέρει στις γυναίκες, εύκολη πρόσβαση και πηγές περιήγησης συγκεντρωμένες σε έναν ιστότοπο, θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωσή τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των γυναικών από ευάλωτα περιβάλλοντα, και στην ενίσχυση των γνώσεων τους για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (εθνικές και ευρωπαϊκές), προσφέροντάς τους αυτονομία και αυτοδιαχείριση. Ο χάρτης θα τους παρέχει επίσης, μια οπτική της δυναμικής σε αυτό τον τομέα και σχετικά παραδείγματα καλών πρακτικών, που θα τους ανοίξουν δρόμο στις νέες επαγγελματικές τους σταδιοδρομίες.

Το παραδοτέο αποτέλεσμα 1 συντονίζεται από την DomSpain (Ε2) και υποστηρίζεται από την CBE (Ε5).
 
Ποια είναι τα αναμενόμενα παραδοτέα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του έργου;
 • Ένας διαδραστικός χάρτης των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη: η δημιουργία μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει τους νόμους, τους κανονισμούς και μια βάση δεδομένων των καλών πρακτικών που αφορούν τις πολιτιστικές επιχειρήσεις στην ΕΕ
  •Ένα Ψηφιακό εργαλείο για την αξιολόγηση της (πολιτιστικής) επιχειρηματικής δραστηριότητας 
  •Ένα Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
  •Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  που θα απευθύνεται σε γυναίκες: που φιλοδοξούν να γίνουν ή είναι, νέες επιχειρηματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα
Η δημιουργία του ιστότοπου του έργου
 
Μια επιπλέον δραστηριότητα με την οποία ασχολούμαστε τώρα, είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του ιστότοπου του έργου.  Ο αρμόδιος εταίρος για την αυτή την δράση είναι η DomSpain (Ε2) με την υποστήριξη της CBE (Ε5). Οι εταίροι μας έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του ιστότοπου, με την βοήθεια ενός εξιδεικευμένου σχεδιαστή και την συνεισφορά καθενός από τους εταίρους.  Όταν ολοκληρωθεί, θα είναι επισκέψιμος από όλες/-ους όσες/-ους μιλούν αγγλικά καθώς και τις γλώσσες των εταίρων. 
Ο ιστότοπος του έργου θα δημιουργηθεί έτσι, ώστε να συμπεριλαμβάνει όλα τα σημαντικότερα δεδομένα, ειδήσεις και επιτεύγματα που αφορούν στο έργο. Ο Ε2 θα αναπτύξει μια ανοιχτή πλατφόρμα που θα εμπεριέχει όλα τα παραδοτέα προϊόντα και αποτελέσματα του έργου.  Επιπρόσθετα, θα διαμορφωθούν φόρμες και κοινόχρηστα έγγραφα μέσω των οποίων οι εταίροι θα μπορέσουν να συνεισφέρουν (μετάφραση όλων των τμημάτων στις γλώσσες των εταίρων, ελκυστικό σχεδιασμό και χαρακτηριστικά, οπτικά βοηθήματα κ.ά.). Θα συμπεριληφθούν τμήματα σχετικά με:
 • Τους οργανισμούς των εταίρων
 • Έναν διαδραστικό χάρτη των δημιουργικών και πολιτιστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη
 • Ένα Ψηφιακό εργαλείο που θα βοηθά στην αξιολόγηση των (πολιτιστικών) επιχειρηματικών ικανοτήτων
 • Ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων για τις γυναίκες επιχειρηματίες
Όλα τα τμήματα του έργου θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε τέτοια μορφή που να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση και άνετη χρήση.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
FEMALE ENTREPRENEUR - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Όλοι οι εταίροι του έργου συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις διαδικτυακές συναντήσεις του έργου. Η τελευταία συνάντηση διεξάχθηκε με επιτυχία στις 30 Ιουνίου 2021, και αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για όλους τους εταίρους να παρουσιάσουν την δουλειά τους και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο έργο. Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν όλα τα παραδοτέα αποτελέσματα του έργου με τα οποία ασχολούμαστε στην τρέχουσα φάση, δηλαδή τα Παραδοτέα αποτελέσματα 1 και 2, καθώς και οι δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τους εταίρους. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα 1 και 2 συζητήθηκαν λεπτομερώς και σε βάθος.
 
Η επόμενη διακρατική συνάντηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε μας!
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.
https://www.facebook.com/FemaleEntrepreneurProject
https://femalentrepreneur.eu/en
Επικοινωνήστε μαζί μας!
Η ηλεκτρονική μας δ/νση είναι:
infoeudesk@italcamara-es.com
luca.trovato@italcamara-es.com


Ενημερωτικό Δελτίο Αρ. 2, Ιούλιος 2021.