BEING A FEMALE ENTREPRENEUR:

Ανακαλύψτε την επιχειρηματική σας ταυτότητα στον κόσμο του Πολιτισμού

Αριθμός Έργου 2020-1-ES01-KA204081956

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το στοιχείο καινοτομίας που φέρει αυτό το εργαλείο αφορά στο ότι βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ENTRECOMP, υπό το πρίσμα όμως των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών. Το εργαλείο αυτό σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αυτό-αξιολογούν τις ικανότητες τους στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα, να συνειδητοποιήσουν το εύρος των δεξιοτήτων τους και, ως αποτέλεσμα, να αποκτήσουν κριτική ικανότητα για να ενισχύσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους. Οι τελικοί χρήστες – γυναίκες που έχουν μόλις δραστηριοποιηθεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών – θα γίνουν αποδέκτες ενός εργαλείου που θα είναι εύκολο στην περιήγηση με στοιχεία πολυμέσων και διάδρασης.  Το εργαλείο αυτό, θα βοηθήσει επίσης στην ανάπτυξη  βασικής νοοτροπίας για να μπορούν να αναλύουν με κριτική σκέψη και να εντοπίζουν τα δυνατά και λιγότερα δυνατά σημεία τους, κατευθύνοντας  σε νέους δρόμους την  περαιτέρω εκπαίδευση τους.

Ένα δεύτερο στοιχείο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του συγκεκριμένου Ψηφιακού Εργαλείου θα αποτελέσει η εξειδικευμένη (παρόλα αυτά μεταβιβάσιμη) προσέγγιση σε σχέση με το πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Αρχικά, ο χρήστης θα έχει μια γενική άποψη και περιγραφή των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών και των δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την επιχειρηματική έναρξη. Οι νέες και φιλόδοξες επιχειρηματίες θα λάβουν ουσιαστική γνώση και κατανόηση, του τι χρειάζεται για να ακολουθήσουν μια επιχειρηματική σταδιοδρομία, και μια βάση για την μελλοντική συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές διαδρομές της ζωής τους.
ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Τα άτομα που ωφελούνται από τα αποτελέσματα που θα παράγει το έργο και θα συμμετέχουν άμεσα στο έργο και τις δραστηριότητες που θα διενεργηθούν είναι:
  • Γυναίκες από ευάλωτα περιβάλλοντα (π.χ., οι οποίες ζουν σε αγροτικές περιοχές, με οικονομικές δυσκολίες, μακροπρόθεσμα άνεργες) που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες
  • Συνεργάτες και εξωτερικοί συνεργάτες και επαγγελματίες από τους οργανισμούς των εταίρων.
ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΥΝΤΟΜΑ
 
Οι εταίροι που έχουν αναλάβει το έργο εργάζονται αυτή τη στιγμή στον σχεδιασμό και το περιεχόμενο του φυλλαδίου του. Ο αρμόδιος εταίρος για αυτό, είναι ο οργανισμός Zadar County Rural Development Agency – AGRRA, μαζί με την συνεισφορά όλων των εταίρων. Το φυλλάδιο θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου.

Το φυλλάδιο θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το έργο (περιγραφές των οργανισμών των εταίρων, στόχοι, αποτελέσματα, κ.λπ.) με ελκυστικά γραφικά.
 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
FEMALE ENTREPRENEUR - 2η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
 
Η 2η Διακρατική Συνάντηση του FEMALE ENTREPRENEUR πραγματοποιήθηκε στη Πάτρα, στις 9 & 10 Σεπτεμβρίου 2021. Η συνάντηση απετέλεσε μια όμορφη ευκαιρία επιτέλους να βρεθούμε από κοντά και να παρουσιάσουμε όσα έχουν επιτευχθεί έως τώρα. Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή καθώς και τις δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν εφεξής. Όλοι οι εταίροι συζήτησαν και αξιολόγησαν τα υφιστάμενα αποτελέσματα, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συνάντησαν καθώς και προτεινόμενες βελτιώσεις. η DomSpain παρουσίασε τον διαδραστικό Πολιτιστικό Επιχειρηματικό Χάρτη της Ευρώπης, ενώ η p-consulting παρουσίασε το Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αναφοράς του Ψηφιακού Εργαλείου Αυτό-Αξιολόγησης για τις (πολιτιστικές) επιχειρήσεις. Ο καθένας από τους εταίρους παρουσίασε την εικόνα που παρουσιάζει ο Τομέας των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στις χώρες τους,  και θα ενσωματωθούν στο Πλαίσιο Αναφοράς.
 
 Η επόμενη διακρατική συνάντηση του έργου, προγραμματίζεται για τον Απρίλιο 2022 στην Suceava της Ρουμανίας.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.
https://www.facebook.com/FemaleEntrepreneurProject
https://femalentrepreneur.eu/en
Επικοινωνήστε μαζί μας!
Η ηλεκτρονική μας δ/νση είναι:
infoeudesk@italcamara-es.com
luca.trovato@italcamara-es.com


Ενημερωτικό Δελτίο 3, Σεπτέμβριος 2021.