BEING A FEMALE ENTREPRENEUR:
Ανακαλύψτε την επιχειρηματική σας ταυτότητα στον κόσμο του Πολιτισμού

Αριθμός Έργου 2020-1-ES01-KA204081956
Δημόσια Πρόσκληση Αξιολόγησης του Ψηφιακού Εργαλείου Αυτό-Αξιολόγησης των Επιχειρηματικών Ικανοτήτων στον ΤΠΔΒ  

Η τελική φάση του Ψηφιακού Εργαλείου Αυτό-Αξιολόγησης των Επιχειρηματικών Ικανοτήτων στον ΤΠΔΒ  ήταν η δημόσια πρόσκληση αξιολόγησής του, ώστε να γίνουν τυχόν τελικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις.

Για να είμαστε ακριβείς, η τελευταία δραστηριότητα του δεύτερου αποτελέσματος (Ψηφιακό Εργαλείο Αυτό-Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Ικανοτήτων στον Τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών) αφορούσε τη συλλογή της δοκιμής και αξιολόγησης του εργαλείου από 10 γυναίκες επιχειρηματίες, ανά χώρα της κοινοπραξίας. Εκτός του περιεχομένου, αξιολογήθηκαν επίσης τα τεχνικά  και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του. Η διαδικασία της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης με σχόλια, μέσω ερωτηματολογίου-φόρμας, πραγματοποιήθηκε από 10 αντιπροσώπους, είτε νέες ή επίδοξες επιχειρηματίες από την χώρα κάθε εταίρου.
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΠΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Στους αμέσως επόμενους μήνες η κοινοπραξία του έργου FEMALE ENTREPRENEUR θα εργαστεί για την ανάπτυξη του Εργαλείου Αυτό-Αξιολόγησης Ήπιων Δεξιοτήτων. 

Το εργαλείο αυτό παρουσιάζει διττή καινοτομία:
 
  • Πρώτον, θα επιτρέψει στις γυναίκες επιχειρηματίες να διαγνώσουν και να αναγνωρίσουν τις προσωπικές τους ήπιες δεξιότητες (καθώς και όσες δεν διαθέτουν), αυτές που χρειάζονται για να επιτύχουν ως επιχειρηματίες στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα
  • Δεύτερον, το εργαλείο αυτό, λόγω δομής και σχεδιασμού, θα αποτελεί αυτό-αξιολόγηση προσωποποιημένης προσέγγισης. 
Λόγω του εύχρηστου και ελκυστικού ψηφιακού του περιβάλλοντος, το εργαλείο αυτό θα είναι προσβάσιμο στον/την καθένα/μία, από οπουδήποτε, ώστε να πραγματοποιεί την διαδικασία αυτό-αξιολόγησης στον δικό του/της ρυθμό. 

Μακροπρόθεσμα, το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης αναμένεται να ενισχύσει την ανάληψη πρωτοβουλίας και ηγεσίας στις γυναίκες, να τις βοηθήσει να επικεντρωθούν περισσότερο στην προσωπική τους διαδικασία κατάρτισης και επιμόρφωσης, να συνεισφέρει στην βελτίωση των ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους, δημιουργώντας έτσι ευρύτερες ικανότητες που θα τις οδηγήσουν στην ίδρυση και διαχείριση επιχειρήσεων στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. 
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ?
  • Γυναίκες που προέρχονται από ευάλωτα περιβάλλοντα (ζουν σε αγροτικές περιοχές, έχουν οικονομικές δυσκολίες, είναι μακροχρόνια άνεργες) και επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες 
  • Ειδικούς που συνεργάζονται με τους οργανισμούς των εταίρων, ως μέλη των ομάδων τους ή εξωτερικοί συνεργάτες. 
ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
FEMALE ENTREPRENEUR – 3Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Οι διακρατικές συναντήσεις οργανώνονται με στόχο να επιτρέπουν στους συμμετέχοντες εταίρους, να εκφράζουν τις απόψεις τους, με διαφορετικούς τρόπους από αυτούς που μπορούν κατά τις διαδικτυακές, όπως είναι η γλώσσα του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου.

Αντίστοιχα, στις 28 και 29 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Σουτσάβα της Ρουμανίας η 3η Διακρατική Συνάντηση, για το έργο «Female Entrepreneur». Ο οργανισμός που φιλοξένησε τη συνάντηση είναι το “Institutul Bucovina”, και η ευκαιρία εξαιρετική για να βρεθούν οι εταίροι αυτοπροσώπως και να παρουσιάσουν σε μεταξύ τους, τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν και αυτές που ακολουθούν.


Η διήμερη συνάντηση ξεκίνησε με μια παρουσίαση από τον Συντονιστή Εταίρο, τον αντιπρόσωπο του «Camara de Comercio Italiana para España» που αφορούσε την επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου έως τώρα, και ακολούθησε συζήτηση και σχόλια. Η πρώτη ημέρα της συνάντησης ήταν αφιερωμένη επίσης σε απολογισμό και οργάνωση των αποτελεσμάτων και των μελλοντικών δράσεων, όπως: οριστικοποίηση της επόμενης διαδικτυακής συνάντησης τον Ιούνιο, και της τέταρτης διακρατικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Σεπτέμβρη στο Ζαντάρ της Κροατίας. Το απόγευμα, οι αντιπρόσωποι όλων των οργανισμών των εταίρων ήταν καλεσμένοι σε περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι, όπου και είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο στο κοινό. 
Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης περιλάμβανε τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου στην παρουσίαση των απόψεων τους, των επιτευγμάτων τους και της συνεισφοράς τους στην υλοποίηση του έργου. 

Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση του έργου ορίστηκε για τη 10η Ιουνίου 2022. 

Ακολουθήστε μας για περισσότερες πληροφορίες!  
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αποτελεί απόψεις αποκλειστικά του/της συγγραφέα/ως και αποκλειστική ευθύνη του/της. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και o Οργανισμός δεν αποδέχονται ουδεμία ευθύνη για τη χρήση που μπορεί να γίνει της πληροφορίας. 
https://www.facebook.com/FemaleEntrepreneurProject
https://femalentrepreneur.eu/en
Επικοινωνήσετε μαζί μας!
Το μέιλ μας είναι: 
infoeudesk@italcamara-es.com
luca.trovato@italcamara-es.comΕνημερωτικό Δελτίο Αρ. 4, Μάϊος  2022.