Κουϊζ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ

Ενότητα 1: Γυναίκες επιχειρηματίες στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα

Ερώτηση 1: Παρακαλούμε να επιλέξετε ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι σωστή:

Ερώτηση 2: Ποιο από τα παρακάτω, δεν αποτελεί επιμέρους τομέα των ΠΔΤ στην Ευρώπη;

Ερώτηση 3: Παρακαλώ επιλέξτε τη δήλωση που συμπληρώνει καλύτερα την ακόλουθη φράση: "κατά την ίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως...:


Ενότητα 2: Να είσαι ηγέτης

Q4: Ποιο ΔΕΝ είναι το χαρακτηριστικό ενός μεγάλου ηγέτη;

Q5: Ποια ΔΕΝ είναι η ικανότητα του αποτελεσματικού ηγέτη;

Q6: Συμπληρώστε την πρόταση: __________ δίνει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να βρίσκει μοναδικές λύσεις στις προκλήσεις αντί να του λένε απλά τι να κάνει!


Ενότητα 3: Δημιουργία στρατηγικού σχεδίου δράσης

Ερώτηση 7: Τι ΔΕΝ κάνει ένα Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης επιτυχημένο;

Ε8: Ποιες δύο επιλογές αποτελούν διαφορές μεταξύ μιας δήλωσης αποστολής και μιας δήλωσης οράματος; (2 απαντήσεις)

Ερώτηση 9: Ποιες από τις ακόλουθες ερωτήσεις θα πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας κατά την αναθεώρηση του στρατηγικού σας σχεδίου δράσης;


Ενότητα 4: Προκλήσεις και ευκαιρίες - Ανάλυση SWOT

Q10: Μια από τις πρώτες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε όταν ξεκινάτε μια επιχείρηση είναι να κάνετε το πρώτο βήμα. Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να σας βοηθήσει να το κάνετε αυτό;

Q11: Τι σημαίνει SWOT;

Ε12: Επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι οι παράγοντες που είναι εξωτερικοί προς την επιχείρηση και παρέχουν μια θετική προοπτική για την επιχείρηση να αναλάβει κερδοφόρα δράση και να ενισχύσει την επιχείρησή της. Πώς μπορείτε να βρείτε καλές ευκαιρίες;


Ενότητα 5: Μάρκετινγκ και επικοινωνία

Q13: Ποιο στοιχείο δεν περιλαμβάνεται στα 4P του μάρκετινγκ;

Q14: Ποιο στοιχείο αποτελεί μέσο μαζικής επικοινωνίας;

Q15: Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το μάρκετινγκ καταλόγων είναι μια μορφή:


Ενότητα 6: Χρηματοοικονομική ανάλυση

Q16: Ποιος είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε έναν προϋπολογισμό;

Q17: Ποιο είναι ένα βασικό στοιχείο της προσέγγισης της στρατηγικής Bucket;

Q18: Επιλέξτε τα σωστά διαφορετικά είδη δανείων (περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις):


Ενότητα 7: Πώς να αντιμετωπίζετε απροσδόκητες καταστάσεις

Ερώτηση 19: Ποια από τις ακόλουθες τεχνικές εξετάζει τη διαίρεση των σταδίων μιας λύσης έως ότου επιτευχθούν τα ελάχιστα βήματα;

Q20: Συμπληρώστε την πρόταση. Σε περίπτωση διαταραχών και για να αποφευχθεί η πτώση μιας επιχείρησης, είναι ζωτικής σημασίας να αναζητηθεί η διεύθυνση ___________________. .

Q21: Συμπληρώστε την πρόταση. __________ τείνουν να μιλούν για τα προβλήματά τους, θέλουν να επιστρέψουν στις απαρχές της κατάστασης και να διευθετήσουν τα πράγματα σε βάθος.