ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος/α επιχειρηματίας;

Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για να είναι κάποιος/α επιτυχημένος/η στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς; Έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο που θα σας βοηθήσει να βρείτε ποιες συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες, τυχόν, σας λείπουν καινα εντοπίσετε τις αδυναμίες και τα δυνατά σας σημεία. Μόνο μαθαίνοντας σε ποιο σημείο βρίσκεστε, θα μπορέσετε να ξεκινήσετε τη νέα σας επιχειρηματική περιπέτεια.


Πατήστε εδώ για πρόσβαση στο εργαλείο αυτό-αξιολόγησης!


Εάν δεν ξέρετε από που να ξεκινήσετε... δείτε πρώτα τον Οδηγό Χρήσης!