ΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ: Ανακαλύψτε την επιχειρηματική σας ταυτότητα στον κόσμο του Πολιτισμού

Αριθμός Έργου 2020-1-ES01-KA204081956

Σχετικά με το

το έργο

Αν αναζητάτε πληροφορίες και νέες μαθησιακές και επαγγελματικές διαδρομές που να οδηγούν στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες ... Είστε στο σωστό μέρος! Μπορείτε να ενταχθείτε σε μια κοινότητα που θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκλίνετε από τα καθιερωμένα επαγγελματικά πρότυπα και να σας βοηθήσει να γίνετε αυτό που θέλετε.

Το έργο FEMALE ENTREPRENEUR υποστηρίζει όλες εκείνες τις γυναίκες που αγωνίζονται να βρούν νέους τρόπους για να συμφιλιώσουν την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη δική τους επαγγελματική σταδιοδρομία και να δημιουργήσουν τις επιχειρήσεις τους στους τομείς της Δημιουργικής και Πολιτιστικής βιομηχανίας.

 

Με τη συμμετοχή τους σε αυτό το έργο, οι γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μεγαλύτερη άνεση σε ηγετικούς ρόλους και στην ανάληψη πρωτοβουλιών και να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών της δικής τους επιχείρησης. Θα υπάρξει μια γενικευμένη και βαθύτερη κατανόηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, αλλά και μεγαλύτερη εκτίμηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς κι έτσι θα δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες σε ποιοτικές και καινοτόμες διαδρομές κατάρτισης για τις γυναίκες επιχειρηματίες.

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε τι μπορεί να σας προσφέρει συνολικά το έργο, ξεκινώντας από το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης του επιπέδου σας, καταλήγοντας  σε ένα διαδικτυακό μάθημα που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε αυτές τις δεξιότητες - ικανότητες που προσδιορίσατε και πρέπει να βελτιώσετε.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Περιηγηθείτε σε αυτόν τον χάρτη και ενημερωθείτε για επιτυχημένες περιπτώσεις μελέτης, βέλτιστες πρακτικές, εμπνευσμένα παραδείγματα και χρήσιμα εργαλεία και πλατφόρμες που μπορούν να σας φανούν ωφέλιμα σε αυτό το νέο επιχειρηματικό ταξίδι.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Πρώτη Διακρατική Συνάντηση

4 Νοεμβρίου 2020

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση

Σεπτέμβριος 2021 στην Ελλάδα

Τρίτη Διακρατική Συνάντηση

Μάρτιος 2022 στη Ρουμανία

Τέταρτη Διακρατική Συνάντηση

Οκτώβριος 2022 στην Κροατία

Πέμπτη Διακρατική Συνάντηση

Μάρτιος 2023 στις Βρυξέλλες