Partenerii noștri

Doriți să cunoașteți toată echipa? Aceștia sunt partenerii de la Female Entrepreneur:

...
Camera Italiană de Comerț și Industrie pentru Spania

Camera Italiană de Comerț și Industrie pentru Spania (CICIS) este o asociație formată din antreprenori și profesioniști italieni și spanioli.

Înființată în 1914 și recunoscută de către Statul Italian prin legea nr. 518 din 1 Iulie 1970, aceasta are sediul în Madrid, delegații în Valencia și Sevilla și antene teritoriale în Burgos, Santa Cruz de Tenerife, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo și Oviedo. CICIS este un pilon important în rețeaua Assocamerestero, care este reprezentată peste hotare, în 55 de țări, prin 81 de Camere Italiene. Este, așadar, un interlocutor strategic pentru cei care intenționează să exploreze eficient și sigur posibilitățile de a-și extinde afacerile la nivel internațional.

CICIS contribuie în diferite domenii care eu legătură cu politicile și programele Europene, lucru posibil prin prezenta, în cadrul instituției, a unui departament specializat în proiecte Europene, aflat în subordinea acelor departamente responsabile de realizarea proiectelor (cum ar fi departamentul de formare, Biroul Turistic, Comunicare, Evenimente și Târguri). Personalul acreditat este responsabil de pregărirea propunerilor și managerierea, dezvoltarea, evaluarea și raportarea financiară a proiectelor.

https://www.italcamara-es.com

...
DomSpain

DomSpain este o organizație educațională pentru adulți, specializată în domeniul educației și formării, a studiilor vocaționale, ocupaționale, aptitudinilor sociale și interculturale, limbilor și noilor tehnologii.

Asociația urmărește să îmbunătățească calitatea educației și formării adulților, promovând și facilitând accesul atât al profesorilor cât și al cursanților, la noi tehnologii și unelte de predare inovative. DomSpain este o Companie de Formare și Consultanță, activă la nivel național și internațional. Oferă o varietate de servicii în sectorul public și cel privat din Spania, participând activ în planuri internaționale, printr-o rețea bine stabilită de parteneri străini.

Departamentul de formare al DomSpain dezvoltă programe educaționale îndreptate în patru direcții: cursuri și workshop-uri pentru participanții adulți, incluzând limbi străine, TIC, gastronomie, dans și dezvoltare personală. VET: TIC, limbi străine, angajabilitate, sesiuni practice de învățare pentru formatori, care se focusează pe dezvoltarea competențelor de limbă străină, folosirea instrumentelor digitale și a noilor metode de predare, activități extracurriculare mixte de învățare pentru școlari și părinți, care includ limbi străine, robotică, codare și siguranță pe internet. Cursurile și sesiunile de formare sunt implementate la sediile noastre, cât și la alte 6 centre civice, 5 școli primare și gimnaziale din provincia Tarragona. În fiecare an academic, mobilizăm 40 de formatori și aproximativ 1400 de studenți. Compania oferă cursuri mixte atât fată - în - față, cât și online. În domeniul TIC, am acumulat experiență prin mulți ani de protecție a infrastructurilor informatice, pentru a oferi organizațiilor, afacerilor, organismelor publice și altor entități, soluții integrale care să le garanteze securitatea cibernetică. DomSpain oferă îndrumare și suport unor entități precum centre educaționale, organisme publice, întreprinderi sociale și ONG-uri, în digitalizarea proceselor interne de lucru. De asemenea, DomSpain are o echipă bine specializată în tehnologia informației, care a implementat diverse proiecte la nivel național și internațional, cum ar fi dezvoltarea platformelor educaționale. Oferim activități extracurriculare în limbi străine și de robotică, copiilor cu dificultăți de învățare și tulburări de dezvoltare, precum și cursuri de TIC și limbă pentru adulți cu nevoi educaționale speciale. Reprezentații DomSpain fac parte din Consiliul de Administrației al unor asociații de persoane cu dizabilități, precum și din Consiliul pentru Accesibilitate al Municipiului Reus.

Avem o bună expertiză în accesarea, managerierea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate de UE. În calitate de coordonator sau partener, am fost implicați în numeroase proiecte internaționale, reușind să dezvoltăm mediul și interfața online pentru mai mult de 15 proiecte Europene și fiind principalul coordonator pentru activitățile de tipul TIC, în multe altele. DomSpain este acreditată de Serviciul de Angajare din Catalonia ca fiind un centru de consultanță, recrutare și formare profesională care coordonează mobilități locale, naționale, internaționale și internshipuri, în rândul studenților VET. Este de asemenea membră a rețelei internaționale LET HER IN, efVET și CEFEC. DomSpain coordonează internshipuri, stagii de ucenicie și mobilități pentru personalul și studenții VET în domeniile turism, restaurare, biologie, audiovizual, mecanică, accesibilitate, marketing, administrarea finanțelor, educație formală și non - formală, în rândul altora. De asemenea, pune la dispoziție stagii de formare pregătitoare, servicii de consultanță și consiliere pentru cursanții VET, centrele VET și întreprinderile de găzduire.

 

www.domspain.eu

...
p-consulting

p-consulting este o companie de IT, Formare și Consultanță, localizată în Patras (Grecia). Scopul principal este acela de a digitaliza afacerile și organizațiile, lucru necesar datorită schimbărilor tehnologice care au efecte rapide în societatea noastră. A luat ființă în 2012, iar până acum, a implementat douăzeci și cinci (25) de Proiecte Eurpene, sute de Proiecte Naționale și cooperează cu mai mult de 200 de organizații și companii din toată Europa, în domeniile consultanță și IT.

Obiectivele principale ale companiei sunt să furnizeze: 
 • servicii calitative de IT și consultanță în termeni de afaceri, pentru companii și întreprinderi în toate sectoarele economiei,
 • servicii de formare care se adresează nevoilor diverselor grupuri țintă (tineri, oameni cu nevoi speciale, vârstnici, imigranți/refugiați, persoane neangajate, manageri, inițiatorii unor startup-uri),
 • servicii de IT care se axează pe dezvoltarea web, crearea unor platforme educaționale și programe de training online, 
 • gestionarea și dezvoltarea serviciilor de proiect, în mare parte orientate către îmbunătățirea calitativă a resurselor umane, în special a persoanelor care provin din grupuri sociale vulnerabile.

p-consulting combină servicii de IT și formare, axându-se pe educație și formare digitală. Compania dezvoltă și creează cursuri online de formare, folosing tehnologii noi și inovative.

www.p-consulting.gr

...
Coopération Bancaire pour l'Europe CBE

Coopération Bancaire pour l'Europe (CBE) - EEIG este o companie localizată în Bruxelles, fondată în 1992 de câteva bănci Europene care își doreau să coopereze pentru a profita la maximum de de oportunitățile Europene și internaționale.

Misiunea CBE este aceea de a oferi informații și servicii de consultanță către membrii și clienții asociați, în privința politicilor UE și a programelor de finanțare Europene și internaționale, cât și a licitațiilor publice.

De asemenea, CBE oferă asistență în diferite domenii care au legătură cu internaționalizarea afacerilor, cum ar fi aderarea la contracte publice și găsirea unor parteneri de afaceri. 
 Principalele arii de activitate sunt: 
 - informarea despre politicile Europene și programele de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și autoritățile publice;
 - informare și asistență în privința licitațiilor publice Europene și internaționale;
 - formare pe tematici specifice de interes pentru membri și clienții acestora;
 - îndrumare și asistență în elaborarea și gestionarea proiectelor Europene;
 - contacte cu instituțiile Europene și lobby.

De-a lungul anilor, CBE a desfășurat activități intense de informare, a oferit servicii de analiză economică și dezvoltare a afacerilor, în favoarea membrilor și clienților acestora. CBE a pornit câteva inițiative pe diferite teme: de la normele privind concurența la ajutorul de stat către Uniunea monetară, de la Fondurile Structurale la programele Europene, de la achiziții publice la instrumente financiare și garanții, de la procesul de internaționalizare la cercetare și inovare. 
 Mai mult decât atât, de-a lungul anilor, CBE a publicat câteva Ghiduri și Vademecumuri pe tema câtorva chestiuni de interes pentru membrii și clienții acestora, cum ar fi programele de finanțare Europeană, instrumentele financiare, internaționalizarea afacerilor, afacerile online, turismul sustenabil, agricultura, întreprinderi mici și mijlocii și universități.

https://cbe.be/

...
Zadar County Rural Development Agency (AGRRA)

Zadar County Rural Development Agency (AGRRA)/Agenția pentru Dezvoltare Rurală Zadar este o instituție publică fondată de către județul Zadar cu scopul de a informa, coordona, implementa, Programul de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, de a consolida resursele financiare și umane ale autoguvernării locale și regionale și organizarea instituțiilor legate de politica și dezvoltarea rurală, precum și implicarea lor activă în designul și implementarea dezvoltării rurale.

AGGRA monitorizează strategiile la nivel național și la nivelul UE și aliniază documentele regionale și locale la politicile agricole și politicile de dezvoltare rurală. Agenția are expertiză în pregătirea și implementarea proiectelor finanțate de UE, pe tematici variate precum turism, pescuit, mediu și protecția naturii. Datorită acestei experiențe vaste în oferirea de ajutor tehnic și consultanță către părțile interesate în sectorul agricol și cel al pescuitului, AGGRA are conexiuni directe și puternice cu întreprinderile familiale agricole.
 Acționând ca o companie care oferă servicii de formare, cu un rol important atât de participant, cât și de inițiator al multor proiecte pilot în agricultură și pescuit datorită activității constante în organizarea de seminarii și workshop-uri de diferite feluri, AGRRA are conexiuni personale puternice cu fermieri și operatori de turism rural, în toată zona județului Zadar.

http://www.agrra.hr/en

...
G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED - Cyprus

Principalul obiectiv al Eurosuccess Consulting este acela de a informa și de a oferi suport, în principal persoanelor și întreprinderilor, în legătură cu exploatarea fondurilor Europene și Naționale. Prin utilizarea oportunităților de finanțare, s-a reușit cu succes design-ul, dezvoltarea și implementarea obiectivelor lor strategice. De asemenea, Eurosuccess Consulting are experiență adițională în ceea ce privește coordonarea și gestionarea proiectelor Europene de cercetare. 
 Mai mult, compania este asociată cu o varietate de parteneri (instituții de cercetare și afaceri, Universități, organizații non - profit etc.), din diferite state membre ale UE și este membră a European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) și Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI).

www.eurosc.eu

...
Institutul Bucovina

Institutul Bucovina este o organizație non - profit, localizată în Suceava, România și care a fost fondată în 2011. Misiunea acestuia este de a sprijini dezvoltarea durabilă a comunităților din România, Ucraina și Republica Moldova prin încheierea de parteneriate pentru învățare, organizarea și desfășurarea unor programe de formare profesională și promovarea educației continue.

Principalele obiective la Institutului Bucovina sunt:
 - Crearea unor programe care să faciliteze învățarea interculturală, cooperarea transfrontalieră și schimbul de experiență în domeniul economiei sociale și a angajării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile;
 - Sprijinirea tinerilor și adulților din mediul rural, a migranților, minorităților și persoanelor cu dizabilități în vederea asigurării accesului la toate formele de învățare și pe piața muncii;
 - Promovarea dezvoltării regionale și comunitare prin desfășurarea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecționare, specializare, stagii de ucenicie și înființarea unor programe de evaluare și certificare a competențelor cu acces pentru toate categoriile sociale;
 - Organizarea unor activități de voluntariat pentru dezvoltarea abilităților de muncă și a unor instruiri tematice pentru prevenirea traficului de persoane, bullying - ului și segregării copiilor cu dizabilități și de etnie romă în școli;
 - furnizarea de servicii sociale suport acreditate pentru incluziunea socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie.

Institutul Bucovina oferă, de asemenea, cursuri (îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerț, ospătar, competențe informatice, etc.), servicii precum consultanță în managementul organizațional și în managementul proiectelor, informare și consiliere profesională și servicii sociale (servicii de informare și terapie ocupațională în cadrul centrului de zi Clubul Împreună).

www.bucovinainstitute.org